Aksjonær­informasjon

20 største aksjonærer pr 01.05.2022

Antall aksjer  Andel %  Navn
        3 507 661        12,81 Holmen Industri AS
        2 720 000           9,94 Westhawk AS
        2 386 966           8,72 Grieg Kapital AS
        1 175 500           4,29 Corporate Investment Consulting AS
           898 321           3,28 Altea Property Development AS
           629 723           2,30 Weintraub AS
           614 964           2,25 MP Pensjon PK
           500 000           1,83 JOF Invest AS
           400 000           1,46 Part Invest AS
           400 000           1,46 Remis AS
           351 400           1,28 FM Holding AS
           320 000           1,17 Trollhaug Invest AS
           300 000           1,10 Birte Buen
           300 000           1,10 Skandinaviska Enskilda Banken AB
           298 056           1,09 Verdipapirfondet Nordea Kapital 
           250 000           0,91 Atlantico Norte Holding AS
           250 000           0,91 Acumulus AS
           250 000           0,91 Raymond Harland
           227 717           0,83 KES AS
           226 004           0,83 Erik Skår Schumann
      16 006 312         58,47 Totalt 20 største aksjonærer
      27 376 145       100,00 Totalt antall aksjer