Goodtech

HMS

Goodtech har som målsetting å ha bransjens mest effektive prosjektgjennomføring og kompetent personell som setter sikkerhet, medarbeidere og kunder i fokus.

  • Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet
  • Nullvisjon når det gjelder skader og ulykker i forbindelse med våre aktiviteter
  • KHMS-arbeidet skal gjennomsyre hele prosessen fra anbudsfasen til planlegging- og gjennomføringsfasen.


For å lykkes med dette er det avgjørende med bidrag fra våre medarbeidere, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere.

Kvalitet 

Vårt samarbeid med kundene bygger på langsiktighet og gjensidig tillit. For å oppnå dette skal vi ha sterkt fokus på våre verdier som er:

Kundefokuserte, Engasjerte, Delaktige, Innovative, Presterende

  • Goodtech har et ledelsessystem som enkelt kan skreddersys og prosjekttilpasses. Systemet er godkjent i henhold til ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 og brukes av forretningsområdene Projects & Services (ISO 9001) og Solutions (ISO 9001 og ISO14001)
  • Vi har også godkjenning til å arbeide innen olje- og gassindustrien samt kraftindustrien ved at vi har prekvalifiseringssertifikater som Achilles og Sellihca.

Kontakt

Eric Staurset

Konsernsjef / CEO

+47 982 81 142

Dokumenter

Visjon

førstevalget for industriell effektivitet

Forretningsidé

Vi utvikler og leverer prosjekter, tjenester og produkter for Industri, Energi, Miljø og Infrastruktur som skaper verdi for våre kunder.