En bättre värld

genom integration av hållbara lösningar. Oavsett om det gäller elinstallationer inom industri och offentlig sektor, ställverksmontage, automationslösningar, vattenreningsverk eller högteknologiska lösningar för industrin är Goodtech närvarande i samhället och ger avtryck genom de anläggningar som uppförs.

Automation

Goodtechs lösningar för automation bygger på kunskap, engagemang, initiativ och bred systemkunskap. Detta i kombination med lång erfarenhet från de flesta branscher gör att vi förstår vad som krävs för att hjälpa dig att nå dina mål inom automation-, signal-, styrning- och övervakningssystem.

Installation

Med en arbetsstyrka om närmare 650 montörer fördelad på ett trettiotal orter i Sverige och Norge är Goodtech en av Nordens ledande el- och instrumentinstallatörer. Goodtech bistår med alla typer av installationer - från tele, data och signalsystem till högspänning upp till 400 kV.

Kraftteknik

Goodtech arbetar med det mesta inom el och kontrollutrustningar, från fiber till 400 kV. Allt från nyckelfärdiga anläggningar för kraftproduktion via vindkraftparker och vattenkraftverk till lösningar för kraftdistribution som förbättrar tillgängligheten inom norsk och svensk elförsörjning.

Industriteknik

Goodtech är en systemleverantör som levererar egenutvecklade teknologier och kundanpassade lösningar för automatisering av produktion, materialhantering, lager och logistik. Vi kan ta tillvara hela processen - från förstudier till konstruktion, installation, service och underhåll.

Miljöteknik

Goodtech levererar produkter och skräddarsydda lösningar för behandling av avloppsvatten, rening av dricksvatten och processvatten till privata, kommunala och industriella kunder. Dessutom levereras system för energiutvinning från avloppsvatten och biosubstrat och anläggning av hela eller delar av biogasproduktionsanläggningar.

Senaste nytt

Pressuppgifter om oegentligheter inom Goodtech

Läs mer 2015-07-16